Beter Benutten congres 2017 'Een kijkje in de keuken'

Beter Benutten congres 2017 'Een kijkje in de keuken'

Beter Benutten congres 2016 'De verankering'

Beter Benutten congres 2017 'Een kijkje in de keuken'

Beter Benutten congres 2016 'De verankering'

Beter Benutten congres 2016 'De verankering'

Ministerie IenM

Beter Benutten

De opdracht

In opdracht van het het ministerie van Infrastructuur en Milieu verzorgen wij jaarlijks binnen onze studio het thema, de invulling en de art-direction van het Beter Benutten congres. Met altijd de 12 regio’s centraal, een themahoek voor het belangrijkste onderdeel van Beter Benutten “ITS” ofwel Intelligente transport systemen én een plenaire zaal waar Minister Schultz van Haegen de Bereikt in Mobiliteit de voortgang van de projecten bespreekt.

Onze oplossing

Het bewegen van mensen uit de auto (file) naar alternatief vervoer staat in alle Beter Benutten congressen centraal. Wij benaderen het congresthema altijd positief prikkelend. Zo stond het congres van 2014 in het teken van kleine motivaties en ontwikkelden wij het thema "Goede reis! Een duwtje in de rug", bedachten we voor het congres van 2015 "Bereikt in Mobiliteit" en reikten we verschillende prijzen uit aan initiatieven die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de vervoersproblematiek. 

Ten slotte stonden de congressen van 2016 en 2017 in het teken van het vastleggen van alle kennis in "de verankering" en de voortgang van de laatst lopende projecten in "Een kijkje in de keuken".

Waarom

Resultaat

Wie

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bureau: Mo Kruisman copywriting & storytelling
Conceptontwikkeling: Mo Kruisman & Below Enemy Lines
Art-direction: Below Enemy Lines

Bekijk de website hier

More work

Gemeente Capelle

Duurzaam Capelle

Uitleganimatie waarin de toekomstvisie van de gemeente Capelle aan den IJssel tot 2050 uiteen wordt gezet.

Ministerie BZK

Middag v/d middenhuur

Concept, de vormgeving en de art-direction van het congres voor alle betrokken partijen van de middenhuur in Tivoli.

Mondclinic

New identity

Een compleet nieuwe identiteit en uitstraling voor MondClinic - mondverzorging en preventie voor alle communicatie, het interieur en de website.